แผนที่/ติดต่อสอบถาม

แผนที่

ติดต่อสอบถาม

สถานีตำรวจภูธรวังขอนแดง : ตั้งอยู่เลขที่ 59 หมู่ 6(บ้านวังขอนแดง) ถ.304(กบินทร์บุรี –นครราชสีมา) ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

เบอร์โทรศัพท์ : 037-218680

อีเมล : wangkhondaen@police.p2.go.th

ผู้บังคับบัญชา

พันตำรวจเอก ปัญจนนท์ วิจิตรโท

ผู้กำกับการสถานีตำรวจ

ภูธรวังขอนแดง

เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน

สถิติการเข้าเว็บไซต์