หน่วยงานในสังกัด : งานธุรการ

งานธุรการคดีเป็นหัวใจหลักเกี่ยวกับงานด้านอำนวยความยุติธรรมทางอาญาเกี่ยวกับงานเอกสาร และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานสอบสวน เจ้าหน้าที่ธุรการคดีมีหน้าที่ ดังนี้

เก็บรักษาและจำหน่ายของกลางในคดี

ส่งหมาย

การติดต่อหน่วยงานต่างๆเกี่ยวกับการพิสูจน์

การติดต่อกับศาลและอัยการ

งานธุรการต่างๆ ของงานสอบสวนโดยปฏิบัติงานธุรการที่เกี่ยวข้อง

พิมพ์ลายนิ้วมือ

เสมียนประจำวันคดี

งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

แหล่งอ้างอิงข้อมูล

เจ้าหน้าที่งานธุรการ

 • ร.ต.อ. บุญเสริม โคผดุง รอง สว.ธร.ฯ
 • ผู้บังคับบัญชา

  พันตำรวจเอก ปัญจนนท์ วิจิตรโท

  ผู้กำกับการสถานีตำรวจ

  ภูธรวังขอนแดง

  เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน

  สถิติการเข้าเว็บไซต์