พื้นที่รับผิดชอบ

ทิศเหนือ ติดต่อ เขตพื้นที่ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

ทิศใต้ ติดต่อ เขตพื้นที่ ต.ทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

ทิศตะวันออก ติดต่อ เขตพื้นที่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา

ทิศตะวันตก ติดต่อ เขตพื้นที่ ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

พื้นที่รับผิดชอบ

วัดบ้าน กม.80

โรงเรียนบ้าน กม.80

น้ำตกเวฬุวัน

สถานีอนามัยบ้าน กม.80

สำนักสงฆ์เขาทราย

สำนักสงฆ์คลองกางหมู่

สำนักสงฆ์ป่าพราหมณ์มุณี

โรงเรียนบุพราหมณ์

สถานีอนามัยทับลาน

แวโรน่า แอท ทับลาน

โรงเรียนบ้านทับลาน

น้ำตกเหวนกกก

โรงเรียนร่มเกล้าปราจีนบุรี

ศูนย์ชำกล้าไม้ปราจีน

โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ในอรุณอนุสรณ์

วัดบ้านบุพราหมณ์

สำนักสงฆ์วังหิน

วัดขุนบุพราหมณ์ชัยแก้ว

สำนักสงฆ์อรุณอำนวยสวนาราม

สถานีอนามัยขุนศรี

วัดขุนศรีชัยมงคล

โรงเรียนบ้านขุนศรี

วัดบ้านวังขอนแดง

สนง.อุทยานแห่งชาติทับลาน

สำนักปฏิบัติธรรมบ้านทับลาน

อ่างเก็บน้ำทับลาน

อบต.บุพราหมณ์

บ้านพักป่าไม้ ขญ.7

ผู้บังคับบัญชา

พันตำรวจเอก ปัญจนนท์ วิจิตรโท

ผู้กำกับการสถานีตำรวจ

ภูธรวังขอนแดง

เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน

สถิติการเข้าเว็บไซต์