หน่วยงานในสังกัด : งานจราจร

ดูแลงานด้านการจราจรเป็นหลัก เช่น คอยปรับเปลี่ยนระบบสัญญาณไฟจราจรตามช่วงเวลาต่าง ๆ , ควบคุมผู้ใช้รถและเดินบนท้องถนน , จับกุมรวมทั้งออกใบสั่งต่อผู้กระทำผิดต่อกฎจราจร, ตั้งจุดตรวจจุดสกัดเพื่อตรวจค้นจับกุมผู้ร้าย , ผู้ดื่มสุรา เป็นต้น สังเกตได้คือ สวมหมวกกันน๊อคสีขาว

จัดระบบและวางแผนการจราจร

จัดกำลังตำรวจควบคุมและจัดการในบริเวณ หรือจุดที่มีปัญหาการจราจร

จัดกำลังตำรวจไว้อำนวยความสะดวกการจราจร และบังคับใช้กฎหมาย

อำนวยความสะดวกด้านการเปรียบเทียบปรับ คดีจราจร

งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

แหล่งอ้างอิงข้อมูล

เจ้าหน้าที่งานจราจร

ผู้บังคับบัญชา

พันตำรวจเอก ปัญจนนท์ วิจิตรโท

ผู้กำกับการสถานีตำรวจ

ภูธรวังขอนแดง

เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน

สถิติการเข้าเว็บไซต์