ผังการบังคับบัญชา

พันตำรวจเอก ปัญจนนท์ วิจิตรโท

ผกก.สภ.วังขอนแดง

พันตำรวจโท สมชนก ฟักไพโรจน์

รอง ผกก.ป.ฯ

พันตำรวจโท กฤษณ์ บุญเรืองคณาภรณ์

รอง ผกก.(สอบสวน)

พันตำรวจโท ชาญ ปานมณี

รอง ผกก.สส.สภ.วังขอนแดง

พันตำรวจตรี วิเชียร แก้วบริวงษ์

สวป.สภ.วังขอนแดง

พันตำรวจโท ธงชัย จันทร์กระจ่าง

สว.สส.สภ.วังขอนแดง

พันตำรวจตรี แดน ชัยองอาจ

สว.อก.ฯ

ผู้บังคับบัญชา

พันตำรวจเอก ปัญจนนท์ วิจิตรโท

ผู้กำกับการสถานีตำรวจ

ภูธรวังขอนแดง

เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน

สถิติการเข้าเว็บไซต์