ประวัติสถานีตำรวจ

สถานีตำรวจภูธรวังขอนแดงตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ตั้งอยู่บนพื้นที่ที่เป็นเส้นทางหลักที่ใช้ในการจราจรระหว่างจังหวัดและเป็นเส้นทางหลักที่เชื่อมสู่ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ โดยสถานีตำรวจภูธรวังขอนแดงมีพื้นที่รับผิดชอบทั้งสิ้น 1 ตำบล (ตำบลบุพราหมณ์) มี 10 หมู่บ้าน พื้นที่รวม 406 ตารางกิโลเมตร สถานีตำรวจภูธรวังขอนแดง ตั้งอยู่เลขที่ 59 หมู่ 6(บ้านวังขอนแดง) ถ.304 (กบินทร์บุรี –นครราชสีมา) ระหว่าง กม.ที่ 199 - 200 ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี ระยะทางห่างจาก สถานีตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนประมาณ 90 กม. ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 14 ไร่ 2 งาน 40 ตารางวา รับผิดชอบพื้นที่ 406 ตร.กม. ( 1ตำบล 10 หมู่บ้าน คือ ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี) ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นที่ราบเชิงเขา มีภูเขาน้อยใหญ่สลับซับซ้อนกันและโดยพื้นที่บางส่วนเป็นเขตอุทยานแห่งชาติทับลานและอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ นายเฉลิม นางทองคำ ฤกษ์ดี อุทิศที่ดินให้สถานีตำรวจภูธรวังขอนแดง จำนวน 14-2-40 ไร่ พ.ศ.2511 จำนวน 9 ไร่ และ พ.ศ.2551 จำนวน 5-2-40 ไร่

ผู้บังคับบัญชา

พันตำรวจเอก ปัญจนนท์ วิจิตรโท

ผู้กำกับการสถานีตำรวจ

ภูธรวังขอนแดง

เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน

สถิติการเข้าเว็บไซต์